Stručni rječnik

Višejezični fortifikacijski rječnik sadrži nazive i prijevode fortifikacijskih pojmova na hrvatskom, češkom, nizozemskom, engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, litavskom, poljskom, portugalskom i španjolskom jeziku.

Rječnik je dostupan na našim stranicama, a možete ga pronaći ovdje.

Ilustrirana verzija rječnika dostupna je na stranicama IFC-a.

Chris Weber. © International Fortress Council