15. Medjunarodni susret starodobnih vojnih vozila

Predstavnici Nacionalne udruge za fortifikacije, u sastavu Anđelko Hundić, predsjednik, i Stjepan Lončarić, dopredsjednik, sudjelovali su 27.05.2017. na „15 međunarodnom susretu starodobnih vojnih vozila u Republici Hrvatskoj“. Bila je to promotivna vožnja povijesnim vozilima po karlovačkoj okolici sa zastancima na povijesnim mjestima. Više

Radionica o baštini u organizaciji Francuske i Hrvatske

27. studenog 2012. u Karlovcu je organizirana radionica na temu kulturne baštine. Organizatori radionice su bili Nacionalna udruga povijesnih gradova i regija te gradova s područjima pod zaštitom iz Francuske, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj te Hrvatska udruga povijesnih gradova. Domaćin ove radionice je bio grad Karlovac kao jedan od članova Hrvatske udruge povijesnih gradova. Više

 

Praksom do uspjeha, 23 i 24. listopada 2012, Karlovac

Vodećeg partnera u programu predstavlja Turistička zajednica grada Karlovca, a kojoj je među ostalima pridružen i NUF. Sama tema razmjene iskustava će se odvijati na području edukacije i pomoći mladim turističkim poduzetnicima. Više

Rezultati međunarodnog volonterskog kampa, Karlovac

04. do 14.07. 2012. uređenje bastiona Sv. Josipa, karlovačka Zvijezda  Više

Međunarodni stručni skup Pula-Brijuni rujan 2012.

Fortifikacijsko nasljeđe Pula-Brijuni

Od 13. do 17.09.2012. trajao je međunarodni stručni skup Pula-Brijuni 2012 na temu fortifikacijskog nasljeđa u široj okolici Pule. Na skupu su sudjelovali istaknuti strani stručnjaci za fortifikacijsko nasljeđe: H. R Neumann, J. Harris, M. Harris, H. Roeder te hrvatski predstavnici Z. Uzelac, M. Werhas, S. Lončarić, V. Balta. Više