O nama

Nacionalna udruga za fortifikacije (skraćeno NUF) krovna je udruga Republike Hrvatske osnovana za proučavanje, popularizaciju i informiranje javnosti o praktičnim arhitektonskim zahvatima na obnovi utvrda koje su u našoj sredini prepoznate kao vrijedna graditeljska baština. Nacionalna udruga za fortifikacije osnovana je u Zagrebu, a na inicijativu International Fortres Council-a (IFC) iz Utrechta i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 14. travnja 1999. godine (pod registarskim brojem 00001377).

Suradnja sa svijetom ostvaruje se preko Međunarodne organizacije nacionalnih udruga za povijesne fortifikacije – International Fortres Council (IFC) sa sjedištem u Nizozemskoj, a čije su članice zemlje EU i SAD-a. Posebno su razvijeni kontakti s nizom europskih autoriteta za fortikacije među kojima su svjetski stručnjaci iz platforme ECCOFORT Dr. H.R. Neumann i iz IFC-a C. Scheltema koji su zaslužni za upis niza utvrda na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • sudjelovanje i pružanje pomoći u očuvanju, zaštiti i obnovi kulturne i umjetničke baštine te rješavanju problema u istraživanju, zaštiti, prezentaciji i revitalizaciji fortifikacijskih objekata i povijesnih građevina temeljem etičkih načela struke,
 • afirmacija hrvatske fortifikacijske i nepokretne kulturne baštine u zemlji i inozemstvu organiziranjem javnih tribina, okruglih stolova, seminara, predavanja,
 • prikupljanje, obrada i komuniciranje informacija o fortifikacijama na području Republike Hrvatske, njihovo istraživanje, zaštita, vrednovanje, prezentiranje i interpretiranje,
 • briga o vrijednostima hrvatskog kulturnog i prirodnog prostora sustavnim proučavanjem i zaštitom fortifikacija,
 • briga o permanentnom stručnom usavršavanju svojih članova,
 • nakladnička i audio-vizualna djelatnost, izdavanje radova s područja fortifikacijske, arhitektonske, urbanističke, hortikulturne baštine i monografskih djela,
 • organiziranje tribina i predavanja, razmjena i gostovanje inozemnih stručnjaka,
 • organiziranje aktivnosti radi stručnog usavršavanja i afirmacije stručnjaka iz područje fortifikacijskog i povijesnog graditeljstva i srodnih djelatnosti
 • briga za očuvanje kulturne i umjetničke baštine u suradnji sa srodnim udrugama ili ustanovama u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge,
 • promicanje umjetnosti gradnje fortifikacija i drugih povijesnih građevina te suradnja sa sredstvima javnog informiranja radi razvitka svijesti o značaju fortifikacijske i nepokretne baština za razvoj i kulturu Republike Hrvatske,
 • sudjelovanje u ocjeni zahvata na fortifikacijskim objektima, rezultata stručnih i znanstvenih djela u okviru struke, prijedlozi i mišljenja o dodjeli priznanja i nagrada,
 • razmjena spoznaja i mišljenja o konzervatorskim dvojbama u teoriji i praksi.