Praksom do uspjeha, 23 i 24. listopada 2012, Karlovac

Vodećeg partnera u programu predstavlja Turistička zajednica grada Karlovca, a kojoj je među ostalima pridružen i NUF. Sama tema razmjene iskustava će se odvijati na području edukacije i pomoći mladim turističkim poduzetnicima.
Predstavljene su mogućnosti i očekivanja TZ grada Karlovca i zaključeno da po tom pitanju Karlovac može ponuditi vrlo kvalitetnu podlogu za razvoj tih poduzetnika. Karlovac ima veliki potencijal u obnovi i korištenju svojih kulturno turističkih dobara: karlovačke Zvijezde i karlovačkih rijeka.
Sljedeći sastanak je planiran u Nizozemskoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *