Rezultati međunarodnog volonterskog kampa, Karlovac

04. do 14.07. 2012. uređenje bastiona Sv. Josipa, karlovačka Zvijezda 

FAKTOGRAFIJA O ORGANIZACIJI VOLONTERSKOG UREĐENJA BASTIONA SV. JOSIPA
Završio je međunarodni volonterski kamp uređenja bastiona Sv. Josipa u karlovačkoj Zvijezdi. Sam program kampa odvijao se je kroz 10 dana uoči 433. rođendana grada Karlovca. U tih 10 dana su se odvijale brojne aktivnosti vezane uz prezentiranje bastiona Sv. Josipa. Organizatorice ovog kampa bile su Ivana Francišković u ime udruge EkoPan, Nikolina Lisac ispred Turističke zajednice grada Karlovca i dr.sc. Vesna Balta ispred Nacionalne udruge za fortifikacije. Međunarodni volonterski kamp je općenito sustav organizacije koji ima za cilj povezati radne aktivnosti mladih koji dolaze sa svih strana svijeta sa lokalnim inicijativama i potrebama. Po prvi puta se je međunarodni kamp odvijao na temu kulturne baštine u gradu Karlovcu. Ovaj model se je pokazao izrazito korisnim, operativnim i mogućim u daljnjim djelovanjima u očuvanju kulturne baštine. Uspjeh kampa se je dogodio i zbog toga što se je pristupilo realizaciji ovog malenog projekta iz različitih sfera djelovanja organizatora. Zbog toga se je i postigao efekat u više aspekata. EkoPan je prvenstveno usmjeren prema očuvanju okoliša i održivom razvoju, Nacionalna udruga za fortifikacije svoje težište djelovanja usmjerava na brigu o postojanju kulturnih i povijesnih tekovina kroz alate održivog razvoja, a Turistička zajednica ima za cilj promociju grada Karlovca u turističke svrhe. Volonterski kamp je postigao sve te očekivane aspekte.

CILJ NACIONALNE UDRUGE ZA FORTIFIKACIJE U AKCIJAMA UREĐENJA BASTIONA SV. JOSIPA
U realizaciju ovog projekta smo se uključili zbog potrebe stručne pomoći i vodstva u bavljenju kulturnom baštinom jer je naše primarno područje djelovanja promišljanje fortifikacija. Ovom akcijom ukazujemo na izrazitu vrijednost bastiona Sv. Josipa kao vrlo očuvanu povijesnu supstancu. Bastion Sv. Josipa je u prvom redu specifičan zbog toga što je bastion kao i ostali dio Zvijezde izgrađen za potrebe vojnog sustava , ali upravo na lokaciji bastiona Sv. Josipa vojska se je održala u upravljanju bastionom od samog njegovog nastanka u 16. stoljeću do nedavne 2010. godine. Prostor bastiona je te 2010. predan na civilno korištenje tako da nije niti neočekivano da Karlovčani uglavnom ne poznaju lokaciju bastiona Sv. Josipa. Tome je tako baš zbog specifikuma održavanja i korištenja bastiona od strane vojske i zbog te činjenice je javnosti bilo zatvoren pristup upoznavanju ove lokacije i objekta Bosanskog magazina na njemu. Nasušna je potreba predati i usmjeriti informacije o kakvom lokalitetu, o kakvom elementu fortifikacijske kulturne baštine se ovdje radi.

POTENCIJALI BASTIONA SV. JOSIPA I ZGRADE BOSANSKOG MAGAZINA
Ovaj volonterski kamp se je pokazao kao uspjeli način istraživanja potencijala ovog prostora. Testirali smo i isprobali namjene koje su uz onu muzejsku koja je aktualna također i potencijalno adekvatne kako bi ovaj prostor još više se povezao i zaživio s gradom. Uspješnim su se pokazale javne djelatnosti tipa izložbe, predavanja, sastanci, pozornica koje se mogu odvijati kroz djelatnost muzeja ili kao paralelna, odnosno dominantna djelatnost. Prostor Bosanskog magazina je izrazito poticajan za aktivnosti tog scensko-edukativnog djelovanja jer posjeduje jedan, čak možemo reći neponovljiv moment povezanosti vanjskog prostora sa unutarnjim prostorom. Može se zapravo reći da težište događanja na bastionu Sv. Josipa svakako treba usmjeravati na vanjski prostor. Sama zgrada Bosanskog magazina daje mogućnost da se to događanje u eksterijeru može vrlo lako i vrlo brzo izmjestiti ili povući u unutrašnjost Bosanskog magazina. Ovdje se svakao misli o proljetnim, ljetnim i jesenskim terminima. Valja uvažiti potrebe zimskog režima korištenja tog prostora. Bosanski magazin je u biti arsenal, skladište koje vrlo brzo prima posjetitelje iz vana u svoju unutrašnjost i to mu je jedna izrazita karakteristika, odnosno razlikovna posebnost samog prostora. Time što zgrada daje prvenstvo vanjskom prostoru oko sebe zapravo se prebacuje fokus događaja na sam bastion. Dakle, fokus aktivnosti se prebacuje na sam bastion, bilo da se bastion koristi kao pozornica , gledalište, šetalište, scenografija ili vidikovac. Intencija u renovaciji bastiona je u prikazivanju nekima naizgled efemernih, zemljanih struktura koje su istaknuti elementi fortifikacijskog sustava obrane grada. Rekonstrukcijom fortifikacijskog sustava se ukazuje na monumentalnost takovih građevina, otvara se mogućnost njihovog upoznavanja, prepoznavanje njihove multifunkcionalnosti i posebnosti kulturne baštine. Bastion Sv. Josipa je model za karlovačke bastione i primjer kulturnog spomenika bez zatvorenog korisnog prostora. Objekat Bosanskog magazina je zatvoreni objekt na tom bastionu, ali on treba isticati posebnost i vrijednost bastiona kao zasebnog funkcionalnog elementa. Bastion Sv. Josipa je najočuvaniji bastion Karlovca i kao takav je pogodan biti modelom i inicijacijom i za ostale bastione u fortifikacijskom sustavu grada *.

ZAKLJUČAK
Realizacija volonterskog kampa sa programom rada na uređenju bastiona Sv. Josipa je izraziti katalizator za nastavak provođenja djelatnosti obnove. Također ovaj kamp je i potvrda dobrog načina djelovanja kroz ostvarenu suradnju Nacionalne udruge za fortifikacije sa udrugama, Ministarstvom kulture, Ministarstvom turizma, Ministarstvom obrane RH, vojnim muzejom RH i sa drugim institucionalnim segmentima u gradu Karlovcu. Suradnja će se nastaviti na području ovog i drugih sličnih projekata.

Fotogaleriju možete pogledati ovdje.

Publikaciju međunarodnog volonterskog kampa uređenja bastiona Sv. Josip, karlovačka Zvijezda preuzmite ovdje

 

_____________________________________________________________________
*Obnoviti perimetar Zvijezde odnosno fortifikacijski sustav Zvijezde je izrazito djelotvoran način opisivanja jasne granice grada. Zašto je to važno? Time se definiraju vremenske epohe grada, događa se prepoznavanje tog vremenskog perioda, osvješćivanje funkcioniranja grada i njegove zdrave logike funkcioniranja koja je isprobana u vremenu prije nas. Gospodarske beneficije oživljavanja prostora Zvijezde se očituju u jeftinijoj infrastrukturi koja je uspostavljena, ali mora biti obnovljena ; zatim u jeftinijoj uspostavi aktivnog korištenja prostora jer je dokazivo kroz priznate europske modele i metodologije da je tome zaista tako; kroz oživljavanje privrednog sektora u samimom izvođenju radova obnove; kroz kvalitetu stanovanja i djelovanja u samom srcu grada; kroz uspostavu turističke i gospodarske povezanosti sa svojom prirodnom okolicom s naglaskom na Plitvice. Nadalje, važna je i uspostava odnosa stanovnika Karlovca prema tom vremenu i prema tom konkretnom prostoru. Također, to je i uspostava i zahvalnosti prema generacijama koje su nam ostavile svoja djela, razumijevanje općenito povijesti, grešaka i problema koji su se dogodili. Ako se i ne postigne potpuno razumijevanje barem će se dogoditi intencija tog razumijevanja, nakana da bismo željeli razumjeti i da na tim temeljima nastavljamo razvoj grada. To je u svakom slučaju jedna pozitivna poruka i daje nam puno jasnije smjernice mogućnosti širenja samog grada jer definiramo granicu gdje je nešto, a gdje počinje nešto drugo. Nešto je povijesno, nešto je nova tekovina, uspostavlja se sustav i to komuniciramo na jasan i direktan način Karlovčanu, turistu i poslovnom posjetitelju. Tada kada Zvijezda ima granicu, kada je definiran fortifikacijski sustav, kada je on prezentiran, Zvijezda nadaleko u tom trenutku postaje snažan emiter u raznim aspektima razvoja. Ona postaje turistički privlačna, ona postaje posebno mjesto, ona postaje srce grada. Ona postaje mjesto o kojem se treba brinuti, u kojem je ugodno živjeti, ona ponovno postaje prepoznata kao mjesto lokacijski izraziti dobro pozicionirano bilo za stanovanje ili poslovanje. Nalazite se u samom centru grada koji se je od tuda i širio, vi ste tada u dodiru sa karlovačkim rijekama, vi ste u okolnom kontaktnom zelenilu koje je pitomo i autohtono.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *